til kassereren i alt: 0,00 kr
  man-fre 10:30-16:00

Lov

Zenwire.dk online butik regler

indtast f.eks. Reglerne for indgåelse af kontrakter gennem butikken, som indeholder de vigtigste oplysninger om Sælger, Butik og Forbrugerens rettighederINDHOLD
§ 1    Definitioner
§ 2    Kontakt sælger
§ 3    Tekniske krav
§ 4    Indkøb i butik
§ 5    Betalinger 
§ 6    Udførelse af ordre
§ 7    Fortrydelsesret
§ 8    Undtagelser fra fortrydelsesretten 
§ 9    Reklamationer
§ 10  Personoplysninger
§  11 Forbehold    
§  12 Indsamling af meninger i butikken§ 1 DEFINITIONER

Arbejdsdage    - dage fra mandag til fredag, eksklusive helligdage i Polen.
civilret    - lov, 23. april 1964. civilret.
Forbruger    - forbruger i overensstemmelse med bestemmelserne i Civil Code.
Konto    - en gratis funktion i butikken, reguleret af separate regler (tjenesten tilbydes elektronisk), takket være hvilken hver person, der bruger butikken, kan oprette sin egen konto i butikken.
Køber    - enhver enhed, der køber fra butikken.
Privilegeret køber    – en køber, der er en privilegeret forbruger eller iværksætter.
Privilegeret iværksætter  – en fysisk person, der indgår en aftale med sælgeren, der er direkte relateret til hans virksomhed, men ikke professionel.
Mødested   - punkt beliggende på 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire.
Regler    - disse regler.
Butik    - Zenwire.ro online butik vedligeholdt af sælgeren på https://zenwire.dk
Sælger   – PAWEŁ KOŚMIDER, en iværksætter, der driver forretning under navnet PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, registreret i det centrale register og oplysninger relateret til økonomiske aktiviteter, der føres af den kompetente økonomiminister og opretholder det centrale register og virksomhedsoplysninger, NIP 9721296053, REGON nummer 38175081,ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań.
Forbrugerrettighedsloven    – Lov, udstedt den 30. maj 2014, om forbrugerrettigheder.

§ 2 KONTAKT SÆLGER

 1. Postiosoite: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. E-mailadresse: bok@zenwire.eu
 3. Telefon: 727 705 336
 4. Adresse for returnering af varer (i tilfælde af kontraktannullering): 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire
 5. Leveringsadresse for annoncerede produkter: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire

§ 3 TEKNISKE KRAV

 1. For at sikre en smidig drift af butikken har du brug for:
  • en enhed med internetforbindelse
  • En browser, der understøtter JavaScript og cookies.
 2. For at afgive en ordre i Shoppen kræves der udover kravene i afsnit 1 en aktiv e-mail-konto.

§ 4 KØB I BUTIKKEN

 1. Priserne på de produkter, der vises i butikken, er de samlede priser på produkterne.
 2. Sælger garanterer, at den samlede pris for ordren inkluderer prisen på det produkt, der er anført i Butikken og, hvor det er relevant, leveringsomkostningerne for varerne.
 3. Det produkt, der er valgt til køb, skal tilføjes til indkøbskurven i butikken.
 4. Herefter vælger Køber leveringsmetoden for varerne og betalingsmetoden for ordren blandt de tilgængelige muligheder i Butikken, og giver de nødvendige oplysninger til at gennemføre ordren.
 5. Ordren afgives i det øjeblik, køber har bekræftet sit indhold og accepteret Reglerne.
 6. Afgivelse af en ordre svarer til indgåelse af en aftale mellem køber og sælger.
 7. Køber kan registrere sig i Butikken, dvs. oprette en Konto i den, eller foretage køb uden registrering ved at give sine oplysninger ved hver mulig ordre.

§ 5 BETALINGER

 1. Du kan betale for ordren afhængig af købers valg:
  1. med betalingskort:
   • En udsigt
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard elektronisk
   • Verificere
  2. via betalingsplatformen:
   • PayU
  3. efterkrav, dvs. med kort eller kontanter på tidspunktet for levering af varerne til køber;
  4. med kort eller kontanter ved personlig afhentning af varerne.
 2. Hvis du beslutter dig for at betale via PayU-betalingsplatformen, er PayU SA en enhed, der leverer online betalingstjenester
 3. Vælger køber forudbetaling, skal bestillingen betales senest 7 hverdage efter bestilling.
 4. Sælger oplyser, at i de betalingsmetoder, hvor det informationsfelt, der kræves for at foretage betalingen, vises umiddelbart efter ordren, er betaling af ordren først mulig umiddelbart efter ordren.
 5. Ved køb i butik accepterer Køber brugen af Sælgers elektroniske fakturaer. Køber har ret til at trække sin godkendelse tilbage.

§ 6 GENNEMFØRELSE AF BESTILLINGEN

 1. Aftalens varighed er 5 hverdage.
 2. Hvis Køber har valgt forudbetaling for ordren, vil sælger fortsætte med at udføre ordren efter betaling.
 3. Lande, hvor leveringen finder sted:
  • angreb
  • tysk
  • Ungarn
  • Rumænien
  • Tjekkiet
  • Slovakiet
  • Litauen
  • Letland
  • en mand
  • Bulgarien
 4. Produkterne købt i butikken leveres - afhængig af den leveringsmetode, køberen har valgt:
  1. via et kurerfirma;
 5. Køber kan afhente varerne personligt på Afhentningsstedet i dennes åbningstid.
 6. Vælger Køber personlig afhentning, er varerne klar til afhentning samme dag som ordren afgives.

§ 7 OPSIGELSE AF AFTALEN

 1. Den privilegerede køber har ret til at annullere den kontrakt, der er indgået med sælgeren gennem butikken i overensstemmelse med afsnit 8 i reglerne inden for 14 dage uden at angive grunde.
 2. Opsigelsesfristen for kontrakten udløber 14 dage efter datoen:
  1. når den primære køber har taget varen i besiddelse, eller hvis en anden tredjemand end den af primærkøberen udpegede transportør har taget varen i besiddelse;
  2. hvor den foretrukne køber har taget det sidste gode, parti eller del i besiddelse, eller hvor den foretrukne køber har taget det sidste gode, parti eller del i besiddelse, som ikke er fragtfører. en kontrakt, der kræver overdragelse af ejendomsretten til flere varer leveret separat, i rater eller i dele.
 3. For at den primære køber kan gøre brug af sin fortrydelsesret, skal denne ved hjælp af oplysningerne i forordningens § 2 meddele Sælger sin beslutning om at hæve aftalen med en utvetydig erklæring (f.eks. e-mail).
 4. Forbrugerfortrydelsesformularen er   formularen på reklamations- og retursiden.
 5. For at opfylde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at den primære køber fremsender oplysningerne om udnyttelse af sin ret til at fortryde kontrakten inden fortrydelsesfristens udløb.

  KONSEKVENSER AF FORTRYDELSE FRA AFTALE
 6. Ved opsigelse af kontrakten refunderer sælgeren alle betalinger modtaget fra ham til den primære køber, herunder leveringsomkostningerne for varerne (med undtagelse af ekstra omkostninger forårsaget af den primære leveringsmetode, som køberen har valgt, bortset fra den billigste standard leveringsmetode tilbudt af sælger). , straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor sælgeren fik meddelelse om den primære købers beslutning om at udøve sin ret til at hæve kontrakten.
 7. Sælger vil returnere betalingen ved hjælp af de samme betalingsmetoder, som Køber-Etu brugte i den oprindelige transaktion, medmindre den primære køber accepterer en anden løsning, i hvilket tilfælde den primære køber ikke pådrager sig nogen gebyrer forbundet med denne returnering.
 8. Såfremt Sælger ikke selv har tilbudt at afhente varen hos den primære køber, kan den primære køber tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varerne er modtaget eller fremlagt bevis for retur, alt efter hvad der indtræffer først.
 9. Sælgeren kræver, at varerne returneres til følgende adresse: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor den primære køber underrettede sælgeren om opsigelsen af salgskontrakten. . Fristen er overholdt, hvis den primære køber returnerer varen inden 14-dages fristens udløb.
 10. Den primære køber betaler de umiddelbare omkostninger ved returneringen.
 11. Den primære køber er alene ansvarlig for varens værdiforringelse, som er forårsaget af deres anvendelse på anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.
 12. Såfremt varen på grund af sin karakter ikke kan returneres med almindelig post, skal køber tillige afholde de umiddelbare omkostninger ved returnering af varen. Sælger oplyser den primære køber om den anslåede værdi af disse omkostninger i beskrivelsen af varerne i Butikken eller ved bestilling.
 13. Hvis der kræves en refusion for en transaktion foretaget af den primære køber ved hjælp af et betalingskort, returnerer sælgeren pengene til den bankkonto, der er tildelt det pågældende betalingskort.

§ 8 UNDTAGELSER FOR AFTALE ANNULLERING

 1. Retten til at fortryde en aftale om fjernsalg som nævnt i reglernes § 7 gælder ikke for aftalen:
  1. når genstanden for tjenesteydelsen er en uforarbejdet vare, som er fremstillet i henhold til den primære købers anvisninger eller tjener dennes individuelle behov;
  2. når genstanden for ydelsen er varer, der forgår hurtigt eller har kort holdbarhed;
  3. når genstanden for ydelsen er et produkt leveret i lukket emballage, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres efter åbning af pakken, hvis pakken er blevet åbnet efter levering;
  4. når genstanden for ydelsen er varer, som på grund af deres art er uadskilleligt forbundet med andre varer efter levering;
  5. når genstanden for ydelsen er lyd- eller billedoptagelser eller computerprogrammer leveret i lukket emballage, hvis emballagen er blevet åbnet efter levering;
  6. til levering af aviser, magasiner eller tidsskrifter, med undtagelse af en abonnementsaftale;
  7. når prisen eller erstatningen skyldes udsving på det finansielle marked, som ikke kan påvirkes af Sælger, og som kan indtræffe inden udløbet af fristen for fortrydelse af kontrakten.

§ 9 KLAGER

OG GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Sælger er ansvarlig over for den primære køber for den kontraktmæssige overholdelse af tjenesten i henhold til almindelig gældende lovgivning, herunder især bestemmelserne i forbrugerbeskyttelsesloven.
 2. Sælger beder dig indgive en klage til den postadresse eller elektroniske adresse, der er nævnt i § 2 i reglerne.
 3. Hvis produktet har fået en garanti, er information om det og dets betingelser tilgængelig i butikken.
 4. Klager over driften af butikken skal sendes til den e-mailadresse, der er angivet i Reglernes § 2.
 5. Sælger svarer på reklamationen inden for 14 dage efter modtagelsen.

II PRIVILEGERINGSKØBERE

 1. Gods
  1. Såfremt varen ikke er i overensstemmelse med aftalen, har køber mulighed for at benytte de rettigheder, der er anført i kap. 5a. forbrugerbeskyttelsesloven.
  2. Sælger er ansvarlig for ethvert kontraktbrud, der eksisterer på tidspunktet for leveringen af varen, som afsløres inden for to år fra det tidspunkt, medmindre der er en slutdato for brugen af varerne bestemt af sælgeren, hans juridiske forgængere eller personer. handler for dem, er det længere.
  3. I overensstemmelse med bestemmelserne i forbrugerrettighedsloven kan den primære køber under alle omstændigheder anmode om:
   1. udveksling af varer,
   2. reparation af varer.
  4. Derudover kan den primære køber udtale sig om:
   1. prisreduktion,
   2. opsigelse af kontrakten
   i en situation hvor:
   • Sælger nægtede at levere varen i overensstemmelse med kontrakten i henhold til artikel 10. 43 stk. Forbrugerrettighedslovens § 2;
   • Sælgeren tog ikke varerne i overensstemmelse med kontrakten i overensstemmelse med artiklen. 43 sek. 4-6 i lov om forbrugerrettigheder;
   • den manglende aftale om varerne fortsætter på trods af sælgers bestræbelser på at bringe varerne i overensstemmelse med kontrakten;
   • varens ikke-kontraktlige karakter er så væsentlig, at den begrunder et prisnedslag eller ophævelse af aftalen uden beskyttelsesforanstaltninger efter 1999/2004 stk. 43d lov om forbrugerrettigheder;
   • det fremgår af sælgers erklæring eller omstændighederne, at han ikke vil modtage varen i henhold til kontrakten inden for rimelig tid eller uden urimelig gene for den primære køber.
  5. Ved varer, der skal repareres eller udskiftes, skal den primære køber stille varen til rådighed for Sælger. Sælger afhenter varen hos den primære køber for egen regning.
  6. Den primære køber kan ikke træde tilbage fra kontrakten, hvis varens manglende overensstemmelse er mindre.
  7. I tilfælde af opsigelse af kontrakten (vedrørende varerne) i henhold til denne klausul, skal den primære køber straks returnere varerne til sælgeren for egen regning til 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire. Sælger returnerer prisen til den primære køber med det samme, senest 14 dage efter modtagelse eller returnering af varen.
  8. Sælger skal uden ophold tilbagebetale til primærkøber skyldige beløb som følge af brugen af prisfradragsretten, senest 14 dage efter modtagelsen af erklæringen om prisfradraget.
 2. Udenretslig klagebehandling og procedurer
  1. Hvis klageproceduren ikke giver det resultat, som Forbrugeren ønsker, kan Forbrugeren anvende f.eks. med:
   1. mægling ved handelsinspektionskontoret i det kompetente voivodskab, hvortil en anmodning om mægling skal indgives. Proceduren er normalt gratis. Listen over inspektionsorganer kan findes her:    https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php    ;
   2. bistand fra den kompetente permanente forbrugervoldgiftsdomstol på lokalt plan, der opererer inden for Voivodeship Inspectorate of Trade Inspectorate, hvortil der skal anmodes om at behandle sagen ved en voldgiftsdomstol. Proceduren er normalt gratis. Listen over domstole kan findes på:    https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php    ;
   3. gratis hjælp fra den kommunale eller amtslige ombudsmand;
   4. online ODR-platform tilgængelig på    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks    .

III ANDRE KØBERE END GODNE KØBERE

 1. For at undgå uklarheder understreger Sælger, at bestemmelserne i § 11 finder anvendelse på Sælgers ansvar i forbindelse med Sælgers krav mod Køber, eksklusive den primære køber. 5.

§ 10 PERSONOPLYSNINGER

 1. Administratoren af de personlige data, som Køber afgiver ved brug af Butikken, er Sælger. Detaljeret information om Sælgers behandling af personoplysninger - herunder andre formål og årsager til databehandling og modtagerne af dataene - kan findes i den privatlivspolitik, der er tilgængelig i butikken - grundet princippet om gennemsigtighed. generel holdning. Europa-Parlamentet og Rådet (EU) Databeskyttelse - "    GDPR    ".
 2. Formålet med at behandle Købers data afgivet af Sælger i forbindelse med køb i Butikken er at udføre bestillinger. Grundlaget for behandling af personoplysninger i denne sag er:
  • kontrakten eller de skridt, der er taget på købers anmodning for at indgå den (artikel 6.1(b) GDPR),
  • sælgers lovpligtige regnskabspligt (artikel 6.1 c GDPR) og
  • Sælgers legitime interesse, som består af databehandling til etablering, fremlæggelse eller forsvar af krav (artikel 6.1 f GDPR).
 3. Udlevering af købers oplysninger er frivillig, men samtidig nødvendig for indgåelse af aftalen. Manglende oplysning gør det umuligt at indgå aftale i Butikken.
 4. De oplysninger, som køber afgiver i forbindelse med køb fra Butikken, vil blive behandlet indtil:
  1. Den mellem køber og sælger indgåede aftale ophører med at gælde;
  2. Sælger har ikke længere en juridisk forpligtelse til at forpligte ham til at behandle købers data;
  3. Købers eller Sælgers mulighed for at fremsætte krav i forbindelse med den af Butikken indgåede aftale ophører;
  4. Købers indsigelse mod behandlingen af hans personoplysninger accepteres - såfremt grundlaget for databehandlingen var Sælgers legitime interesse
  - alt efter hvad der i så fald gælder, og hvilket der er nyere.
 5. Køber har ret til at kræve:
  1. adgang til dine personlige data,
  2. deres rettelse,
  3. sletning,
  4. behandlingsrestriktioner,
  5. overførsel af data til en anden administrator
   og ret til:
  6. til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger af årsager, der relaterer sig til købers særlige situation - baseret på behandlingen af personoplysninger vedrørende ham 9.1. 6 sek. 1 lit. f GDPR (dvs. vedrørende sælgers legitime interesser).
 6. For at udøve sine rettigheder skal Køber kontakte Sælger med oplysningerne i henhold til § 2 i Reglementet.
 7. Hvis køber mener, at hans data behandles ulovligt, kan han indgive en klage til generaldirektøren for Persondatatilsynet.

§ 11 BESTILLING

 1. Køber må ikke tilbyde ulovligt indhold.
 2. Hver ordre placeret i butikken udgør en separat kontrakt og kræver separat accept af koden. Kontrakten indgås til tiden og for at opfylde ordren.
 3. Kontrakter indgået på grundlag af reglerne indgås på polsk.
 4. I tilfælde af en tvist med en køber, der ikke er den primære køber, er den kompetente ret den kompetente ret på Sælgers hjemsted.
 5. Ethvert ansvar fra sælger over for en køber, der ikke er en foretrukken køber, i det omfang loven tillader det, er udelukket.

§ 12 MENINGSINDSAMLING I HANDEL

1. Kunden af Netbutikken har mulighed for at give en frivillig og fri udtalelse om de køb, der er foretaget i Netbutikken. Emnet for erklæringen kan også være en vurdering, foto eller anmeldelse af et produkt købt i en online butik.,

2. Efter at have foretaget et køb i netbutikken, sender Sælger en e-mail til Kunden, hvori han beder om en erklæring og et link til onlineformularen, der gør det muligt at give det - onlineformularen giver dig mulighed for at besvare spørgsmål vedr. Sælgers køb, bedøm dem, tilføj din egen beskrivelse af din mening og et billede af det købte produkt. Hvis erklæringen ikke er afgivet efter modtagelsen af den første anmodning om erklæring, sender Sælger invitationen igen.

3. En erklæring kan kun gives af en Kunde, der har foretaget et køb i Sælgers Webshop.,

4. Sælgeren offentliggør kundens meninger i onlinebutikken og på visitkortet TrustMate.io.,

5. Kunden må ikke bruge en erklæring til ulovlige aktiviteter, især til aktiviteter, der udgør svigagtig konkurrence mod Sælger, eller til aktiviteter, der krænker Sælgers eller tredjemands personlige rettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder. ,

6. Erklæringen kan kun gives for produkter, der faktisk er købt i Sælgers netbutik. Det er forbudt at lave fiktive/falske salgsaftaler med henblik på varsling. Ophavsmanden til erklæringen kan ikke være sælgeren selv eller dennes ansatte, uanset grundlaget for ansættelsesforholdet.,

7. Dens skaber kan til enhver tid fjerne den givne erklæring.Kontoregler

I Zenwire.eu-butikken

INDHOLD
§ 1    Definitioner
§ 2    Kontakt tjenesteudbyderen
§ 3    Tekniske krav
§ 4    Konto
§ 5    Loyalitetsprogram
§ 6    Klager
§ 7    Personoplysninger
§ 8    Forbehold

§ 1 DEFINITIONER

Forbruger    - forbruger i overensstemmelse med bestemmelserne i Civil Code.
Konto    - en gratis funktion af Butikken (tjenesten) reguleret i Reglerne, som gør det muligt for modtageren af tjenesten at oprette sin personlige konto i Butikken.
Tjenestemodtager    - enhver enhed, der opretter en konto eller er interesseret i at oprette en konto.
Privilegeret modtager af Tjenesten    - Modtageren af Tjenesten, som er en Forbruger eller en fysisk person, som indgår en professionel aftale med Tjenesteyderen umiddelbart relateret til hans virksomhed, men ikke til ham.
Loyalitetsprogram  - Loyalitetsprogram vedligeholdt af Tjenesteudbyderen, inden for hvilket den Servicemodtager, der har en Konto, kan erhverve og bruge Point under de betingelser, der er specificeret i Reglerne.
Point    - Point tildelt Servicemodtageren under de betingelser, der er fastsat i Reglerne som en del af loyalitetsprogrammet, hvormed Servicemodtageren kan bestille produkterne anført i Butikken med rabat.
Regler    - disse kontoregler.
Shop    - Zenwire.eu online butik, der vedligeholdes af serviceudbyderen på https://zenwire.eu serviceudbyder
- PAWEŁ KOŚMIDER, en iværksætter, der driver forretning under navnet PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, registreret i det centrale register og oplysninger relateret til økonomiske aktiviteter, der føres af den kompetente økonomiminister og opretholder det centrale register og virksomhedsoplysninger, NIP 9721296053 , REGON nummer 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań.

§ 2 KONTAKT TJENESTEUDBYDEREN

 1. Postiosoite: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. E-mailadresse: bok@zenwire.eu
 3. Telefon: 727 705 336

§ 3 TEKNISKE KRAV

 1. For at drive og oprette en konto skal du bruge:
  • en aktiv e-mail-konto
  • en enhed med internetforbindelse
  • En browser, der understøtter JavaScript og cookies

§ 4 FORTS

 1. Det er helt frivilligt at oprette en konto og afhænger af modtageren af Tjenestens vilje.
 2. Kontoen giver kunden yderligere muligheder, såsom: gennemgang af historikken for ordrer afgivet af kunden i butikken, kontrol af ordrestatus eller uafhængig redigering af kundens oplysninger og deltagelse i loyalitetsprogrammet.
 3. For at oprette en konto skal du udfylde den relevante formular i butikken.
 4. På tidspunktet for oprettelse af kontoen indgås en kontrakt om vedligeholdelse af kontoen mellem modtageren af ydelsen og tjenesteudbyderen på de betingelser, der er angivet i forskrifterne.
 5. Modtageren af tjenesten kan til enhver tid hæve kontoen uden at pådrage sig nogen omkostninger.
 6. For at opsige din konto skal du sende din opsigelse til tjenesteudbyderen på følgende e-mailadresse: bok@zenwire.eu, hvilket vil resultere i øjeblikkelig sletning af kontoen og opsigelse af kontovedligeholdelsesaftalen.

§ 5 LOYALITETSPROGRAM

 1. Loyalitetsprogrammet er beregnet til modtagere af tjenester, som har en konto. At erhverve og bruge kundens point er muligt ved at bruge kontoen.
 2. Når du opretter en konto, bliver kunden medlem af loyalitetsprogrammet.
 3. For hver PLN 10 brugt i butikken i forbindelse med en enkelt ordre, modtager kunden følgende antal point: 10 i overensstemmelse med paragraf 4-5.
 4. Point fra den afgivne ordre giver kun ret til modtageren af Tjenesten, hvis Tjenesteudbyderen indgår en aftale med modtageren af Tjenesten. Modtageren af tjenesten modtager automatisk point efter bestillingen er gennemført.
 5. For at beregne antallet af Point for den afgivne ordre skal kun de midler, som modtageren af Tjenesten har brugt til de produkter, der er bestilt fra Butikken uden at bruge Points og uden at tage højde for de ekstra omkostninger forbundet med bestilling af produktet, som f.eks. vederlag for leveringsomkostninger, medregnes.
 6. Hvis modtageren af tjenesten for første gang tilmelder sig det nyhedsbrev, som serviceudbyderen vedligeholder som en del af butikken, har modtageren af tjenesten ret til følgende point: 5. Point for tilmelding til nyhedsbrevet tildeles straks, automatisk , senest inden for 7 dage efter bestilling af Kundens nyhedsbrev.
 7. De point, som modtageren af serviceydelsen får, udgør en gruppe.
 8. Det aktuelle antal point indsamlet af kunden vises på kontoen. Tjenesteudbyderen kan underrette Kunden om en ændring i antallet af akkumulerede point ved at sende en besked til den e-mailadresse, der er tildelt Kundens konto.
 9. Kunden kan få en prisreduktion for produktet omfattet af loyalitetsprogrammet, således at den endelige pris på dette produkt er 1 PLN med point.
 10. Antallet af point, der muliggør en prisreduktion i henhold til ovenstående afsnit, er angivet i Shoppen ud for et specifikt produkt.
 11. Hvis Kunden beslutter sig for at bruge Points, beregnes den opnåede rabat ved deres brug automatisk, det vil sige, at den trækkes fra prisen på det bestilte produkt.
 12. Kunden kan bruge point ved bestilling, hvilket også inkluderer produkter betalt uden brug af point, med en samlet pris på PLN 40 eller mere.
 13. Tjenesteudbyderen har ret til at annullere point:
  1. opkræves for ordrer, for hvilke tjenesteudbyderen har returneret pengene, der er betalt for produktet, til modtageren af tjenesten (f.eks. i forbindelse med annullering af den faktiske kontrakt af modtageren af tjenesten);
  2. udstedt på trods af den ineffektive betaling af ordren (hvilket ikke betyder, at det er umuligt at modtage point igen som følge af korrekt betaling af ordren);
  3. bevilges til tilmelding til nyhedsbrevet.
 14. Point indsamlet i loyalitetsprogrammet kan kun bruges som defineret i dette afsnit.

§ 6 KLAGER

 1. Klager over hvordan kontoen fungerer skal sendes til e-mailadressen bok@zenwire.eu.
 2. Tjenesteudbyderen behandler klagen inden for 14 dage.

  UDENRETSLIG KLAGEPROCEDURE OG KLAGEBEHANDLING
 3. Hvis klageproceduren ikke giver det resultat, som Forbrugeren ønsker, kan Forbrugeren anvende f.eks. med:
  1. mægling ved handelsinspektionskontoret i det kompetente voivodskab, hvortil en anmodning om mægling skal indgives. Proceduren er normalt gratis. Listen over inspektionsorganer kan findes her:    https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php    ;
  2. bistand fra den kompetente permanente forbrugervoldgiftsdomstol på lokalt plan, der opererer inden for Voivodeship Inspectorate of Trade Inspectorate, hvortil der skal anmodes om at behandle sagen ved en voldgiftsdomstol. Proceduren er normalt gratis. Listen over domstole kan findes på:    https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php    ;
  3. gratis hjælp fra den kommunale eller amtslige ombudsmand;
  4. online ODR-platform tilgængelig på    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks    .

§ 7 PERSONOPLYSNINGER

 1. Administratoren af de personoplysninger, som kunden afgiver, når kontoen bruges, er Serviceudbyderen. Detaljerede oplysninger om Tjenesteudbyderens behandling af personoplysninger - herunder andre formål og årsager til databehandlingen og modtagerne af dataene - findes i den privatlivspolitik, der er tilgængelig i butikken - bestemmelser, der er en del af det generelle gennemsigtighedsprincip. Europa-Parlamentets og Rådets (EU) databeskyttelsesforordning - "    GDPR    ".
 2. Formålet med at behandle kundens data er at vedligeholde kontoen. I dette tilfælde er grundlaget for behandlingen af personoplysninger serviceaftalen eller efter anmodning fra Servicemodtageren foranstaltninger rettet mod dens gennemførelse (forordningens artikel 6.1 bi). GDPR) samt den legitime interesse i Tjenesteudbyderens tjenester, som består i at behandle data med det formål at etablere eller forsvare eventuelle krav (Artikel 6(1)(f) GDPR).
 3. Det er frivilligt at give oplysninger om modtageren af tjenesten, men samtidig nødvendigt for at vedligeholde kontoen. Manglende afgivelse af oplysninger betyder, at tjenesteudbyderen ikke kan tilbyde kontostyringstjenesten.
 4. Kundens data behandles indtil:
  1. Kunden eller Serviceudbyderen sletter kontoen på Kundens anmodning
  2. Tjenestemodtagerens eller tjenesteudbyderens evne til at fremsætte klager vedrørende kontoen ophører;
  3. Kundens indsigelse mod behandlingen af hans personoplysninger accepteres - hvis grundlaget for databehandlingen var Tjenesteyderens legitime interesse
  - alt efter hvad der i så fald gælder, og hvilket der er nyere.
 5. Modtageren af tjenesten har ret til at anmode om:
  1. adgang til dine personlige data,
  2. deres rettelse,
  3. sletning,
  4. behandlingsrestriktioner,
  5. overførsel af data til en anden administrator
   og ret til:
  6. til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af oplysninger af årsager, der relaterer sig til Kundens særlige situation - behandling af personoplysninger vedrørende ham i henhold til reglerne. 6 sek. 1 lit. f GDPR (dvs. vedrørende tjenesteudbyderens legitime interesser).
 6. For at udøve sine rettigheder skal Kunden kontakte Serviceudbyderen.
 7. Hvis modtageren af Tjenesten mener, at deres data behandles ulovligt, kan modtageren af Tjenesten indgive en klage til Generaldirektøren for Persondatatilsynet.

§ 8 BESTILLING

 1. Kunden må ikke levere ulovligt indhold.
 2. Regnskabsaftalen er lavet på polsk.
 3. Af de vigtige grunde nævnt i stk 4 Tjenesteudbyderen har ret til at ændre ordren.
 4. De vigtige grunde nævnt i punkt 3 er:
  1. behovet for at tilpasse butikken til bestemmelserne i den lov, der gælder for butikkens drift;
  2. forbedre sikkerheden af den leverede tjeneste;
  3. En ændring af kontoens funktionalitet, der kræver en ændring af reglerne.
 5. Modtageren af tjenesten får besked om den planlagte ændring af reglerne mindst 7 dage før ændringen træder i kraft via e-mail sendt til den adresse, der er tildelt kontoen.
 6. Hvis modtageren af Tjenesten ikke accepterer den planlagte ændring, skal han informere Tjenesteudbyderen om det ved at sende en passende besked til Tjenesteudbyderens e-mailadresse bok@zenwire.eu, hvilket vil føre til adgang til kontovedligeholdelsen aftale. . træder i kraft med den planlagte ændring eller tidligere, hvis Kunden anmoder herom.
 7. Såfremt Kunden ikke gør indsigelse mod den planlagte ændring, inden den træder i kraft, formodes han at acceptere den, hvilket ikke er til hinder for i fremtiden at hæve aftalen.
 8. Bestillinger afgivet i Butikken med point er underlagt Butikkens regler.
 9. I enhver tvist med en kunde, der ikke er en primær kunde, er den kompetente domstol den kompetente domstol på Tjenesteudbyderens hjemsted.


Regler for nyhedsbreve

Zenwire.eu butik

INDHOLD
§ 1    Definitioner
§ 2    Nyhedsbrev
§ 3    Klager
§ 4    Personoplysninger
§ 5    Endelige bestillinger

§ 1 DEFINITIONER

Forbruger    - forbrugeren omhandlet i lov af 23. april 1964. Civil Code.
Nyhedsbrev    – en gratis elektronisk tjeneste, der gør det muligt for modtageren af Tjenesten at modtage elektronisk tidligere bestilte beskeder om Butikken fra Tjenesteudbyderen, herunder information om Butikkens tilbud, kampagner og nyheder.
Butik    – Zenwire.eu online butik, der vedligeholdes af tjenesteudbyderen på https://zenwire.eu
Servicemodtager    – enhver enhed, der bruger nyhedsbrevstjenesten.
Privilegeret kunde   – Servicemodtager, som er en forbruger eller en fysisk person, der indgår en professionel kontrakt med Serviceudbyderen, der er direkte relateret til dennes virksomhed, men ikke for ham.
Service udbyder   - PAWEŁ KOŚMIDER, en iværksætter, der driver forretning under navnet PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, registreret i det centrale register og virksomhedsoplysninger, der vedligeholdes af den kompetente økonomiminister og opretholder det centrale register og virksomhedsoplysninger, NIP 9721296053, REGON nummer 381750881 ,luu Wzgór 47, 61 -698 Poznań.

§ 2 MEDDELELSE

 1. Modtageren af tjenesten kan frivilligt benytte nyhedsbrevstjenesten.
 2. For at bruge nyhedsbrevstjenesten skal du bruge en enhed med den nyeste browser, der understøtter JavaScript og cookies, en internetforbindelse og en aktiv e-mail-konto.
 3. E-mail-beskeder, der sendes som en del af denne tjeneste, sendes til den e-mailadresse, som modtageren af Tjenesten oplyste ved bestilling af nyhedsbrevet.
 4. For at indgå aftale og tilmelde sig nyhedsbrevstjenesten indtaster modtageren af tjenesten sin e-mailadresse i første trin på det anviste sted i Butikken, hvor han ønsker at modtage beskeder sendt som en del af nyhedsbrevet. I forbindelse med bestilling af nyhedsbrevet indgås en serviceaftale, der gælder på ubestemt tid, som tjenesteudbyderen begynder at levere til modtageren af Tjenesten - i henhold til § 5.
 5. For korrekt implementering af nyhedsbrevstjenesten er modtageren af tjenesten forpligtet til at oplyse sin korrekte e-mailadresse.
 6. De beskeder, der sendes som en del af nyhedsbrevet, indeholder information om muligheden for at annullere nyhedsbrevet og et annulleringslink.
 7. Modtageren af tjenesten kan til enhver tid opsige abonnementet på nyhedsbrevet uden at angive årsagen og omkostningerne ved at bruge muligheden nævnt i afsnittet. 6 eller ved at sende en besked til Tjenesteudbyderens e-mailadresse:    bok@zenwire.eu    .
 8. Brug af linket til at annullere abonnementet på nyhedsbrevet af modtageren af tjenesten eller sende en besked med anmodning om opsigelse af abonnementet på nyhedsbrevet fører til øjeblikkelig opsigelse af kontrakten om levering af denne tjeneste.

§ 3 KLAGER

 1. Klager i forbindelse med nyhedsbrevet skal indberettes til tjenesteudbyderen på følgende e-mailadresse:    bok@zenwire.eu    .
 2. Tjenesteudbyderen svarer på klagen inden for 14 dage efter modtagelsen af klagen.

  UDENRETSLIG KLAGEPROCEDURE OG KLAGEBEHANDLING
 3. Hvis klageproceduren ikke giver det resultat, som forbrugeren forventer, kan forbrugeren bruge bl.a.
  1. mægling ved handelsinspektionskontoret i det kompetente voivodskab, hvortil en anmodning om mægling skal indgives. Proceduren er normalt gratis. Listen over inspektionsorganer kan findes her:    https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php    ;
  2. bistand fra den kompetente permanente forbrugervoldgiftsdomstol på lokalt plan, der opererer inden for Voivodeship Inspectorate of Trade Inspectorate, hvortil der skal anmodes om at behandle sagen ved en voldgiftsdomstol. Proceduren er normalt gratis. Listen over domstole kan findes på:    https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php    ;
  3. gratis hjælp fra den kommunale eller amtslige ombudsmand;
  4. online ODR-platform tilgængelig på    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks    .

§ 4 PERSONOPLYSNINGER

 1. Tjenesteudbyderen er administrator af de personoplysninger, som modtageren af tjenesten har oplyst ved bestilling af nyhedsbrevet. Detaljerede oplysninger om Tjenesteudbyderens behandling af personoplysninger - herunder andre formål og årsager til databehandlingen og modtagerne af dataene - findes i den privatlivspolitik, der er tilgængelig i butikken - bestemmelser, der er en del af det generelle gennemsigtighedsprincip. Europa-Parlamentets og Rådets (EU) databeskyttelsesforordning - "    GDPR    ".
 2. Formålet med at behandle kundens data er at sende Nyhedsbrevet. I dette tilfælde er grundlaget for behandlingen af personoplysninger serviceaftalen eller efter anmodning fra Servicemodtageren foranstaltninger rettet mod dens gennemførelse (forordningens artikel 6.1 bi). GDPR) samt den legitime interesse i Tjenesteudbyderens tjenester, som består i at behandle data med det formål at etablere eller forsvare eventuelle krav (Artikel 6(1)(f) GDPR).
 3. Det er frivilligt at give oplysninger om modtageren af ydelsen, men samtidig nødvendigt for at levere nyhedsbrevsydelsen. Manglende afgivelse af oplysninger betyder, at Serviceudbyderen ikke kan levere denne service.
 4. Kundens data behandles indtil:
  1. Modtageren af tjenesten annullerer nyhedsbrevet;
  2. Muligheden for modtageren af tjenesten eller tjenesteudbyderen for at fremsætte klager vedrørende nyhedsbrevet ophører;
  3. Kundens indsigelse mod behandlingen af hans personoplysninger accepteres - hvis grundlaget for databehandlingen var Tjenesteyderens legitime interesse
  - alt efter hvad der i så fald gælder, og hvilket der er nyere.
 5. Modtageren af tjenesten har ret til at anmode om:
  1. adgang til dine personlige data,
  2. deres rettelse,
  3. sletning,
  4. behandlingsrestriktioner,
  5. overførsel af data til en anden administrator
   og ret til:
  6. til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af oplysninger af årsager, der relaterer sig til Kundens særlige situation - behandling af personoplysninger vedrørende ham i henhold til reglerne. 6 sek. 1 lit. f GDPR (dvs. vedrørende tjenesteudbyderens legitime interesser).
 6. For at udøve sine rettigheder skal Kunden kontakte Serviceudbyderen.
 7. Hvis modtageren af Tjenesten mener, at deres data behandles ulovligt, kan modtageren af Tjenesten indgive en klage til Generaldirektøren for Persondatatilsynet.

§ 5 SLUTORDRER

 1. Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til kun at ændre disse regler af tvingende årsager. En vigtig årsag forstås at være behovet for at ændre regler på grund af fornyelse af Uutiskirje-tjenesten eller en lovændring, som påvirker Tjenesteudbyderens levering af tjenesten.
 2. Oplysninger om den planlagte regelændring sendes til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst ved bestilling af nyhedsbrevet mindst 7 dage før ændringerne træder i kraft.
 3. Hvis Kunden ikke gør indsigelse mod de planlagte ændringer, inden de træder i kraft, formodes han at acceptere dem.
 4. Hvis de planlagte ændringer ikke accepteres, skal modtageren af Tjenesten sende oplysninger om dem til Tjenesteudbyderens e-mailadresse:    bok@zenwire.eu    , hvilket vil føre til opsigelse af serviceleveringsaftalen efter den planlagte. ændringerne træder i kraft.
 5. Kunden må ikke levere ulovligt indhold.
 6. Kontrakten om levering af nyhedsbrevstjenesten er lavet på polsk.
 7. I enhver tvist med en kunde, der ikke er en primær kunde, er den kompetente domstol den kompetente domstol på Tjenesteudbyderens hjemsted.
 8. Forbrugeren er beskyttet af gældende regler i forbrugerens oprindelsesland. Sælgeren følger disse regler nøje.

 

Skriftligt:

Svensk magasin:

Paxy - Zenwire

BOX 1024

SE-202 26 Malmö

 


https://zenwire.returningtechnology.com/main/landing

 

Disse regler træder i kraft den 1. januar 2023

op
Butikken er i visningstilstand
Se den fulde version af siden
Sklep internetowy Shoper.pl