til kassereren i alt: 0,00 kr
  man-fre 10:30-16:00

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik
FORTROLIGHEDSPOLITIK DOKUMENT

 

1 Almindelige bestemmelser

Dette dokument er et bilag til vilkårene i kontrakten. Ved at bruge vores tjenester giver du os dine oplysninger. Denne privatlivspolitik er kun beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke data og oplysninger der indsamles og til hvilket formål og hvad vi bruger dem til. Disse oplysninger er meget vigtige for os, så læs venligst dette dokument omhyggeligt, da det indeholder de principper og måder, hvorpå vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger. Dette dokument definerer også principperne for brug af "cookies".
Vi bekræfter hermed, at vi overholder principperne for beskyttelse af personoplysninger og alle bestemmelser i persondataloven (henholdsvis Lovtidende 2015, position 2135) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU). 2016/679, udstedt den 27. april 2016, om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
Den person, hvis personoplysninger behandles, har ret til at anmode os om fuldstændige oplysninger om, hvordan vi bruger hans personoplysninger. Vi forsøger altid tydeligt at informere dig om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, hvad de er beregnet til, og til hvem vi videregiver dem, samt hvilken beskyttelse vi tilbyder disse oplysninger, når de videregives til andre parter, og give dig oplysninger om de institutioner, du kan kontakte i tvivlstilfælde.
Sælger anvender tekniske foranstaltninger, såsom: fysiske beskyttelsesforanstaltninger for personoplysninger, hardwareforanstaltninger til informationsteknologi og telekommunikationsinfrastruktur, sikkerhedsforanstaltninger for softwareværktøjer og databaser samt organisatoriske foranstaltninger til at sikre effektiviteten af beskyttelsen af de behandlede personoplysninger, og især for at beskytte persondata mod at blive udsat for uautoriserede personer tredjeparter, mod at blive opnået af uautoriserede personer og mod deres brug til ukendte formål, samt mod utilsigtet eller forsætlig ændring, tab, beskadigelse eller ødelæggelse.
I overensstemmelse med brugsbetingelserne og dette dokument har vi eksklusiv adgang til dataene. Adgang til personoplysninger kan også overlades til andre betalingspligtige parter, som indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med deres brugsbetingelser, samt til enheder, der har til opgave at udføre ordren. Adgang til personoplysninger gives til førnævnte enheder i det omfang, det er nødvendigt og kun i det omfang, det er nødvendigt for at sikre leveringen af tjenester.
Personoplysninger behandles kun til de formål, som du har givet dit samtykke til ved at trykke på de relevante felter i formularen på hjemmesiden eller på anden bestemt måde. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke til behandlingen af dine data eller kravet om at levere den service, du har bestilt hos os (for eksempel bestilling af et produkt) (i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1). ) litra a og bi Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og deres frie bevægelighed. information og ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning) - RODO.

 

2 Databeskyttelsesprincipper

Vi tager privatlivets fred alvorligt. Respekt for privatlivets fred og maksimal mulig og garanteret komfort ved at bruge vores tjenester er vores egenskaber.
Vi værdsætter den tillid, som brugerne viser os ved at give os deres personlige data til ordrebehandling. Vi vil altid bruge personoplysninger retfærdigt og på en måde, der ikke forråder denne tillid, kun i det omfang, det er nødvendigt for at behandle ordren, herunder behandling af den.
Du har ret til at modtage klar og fuldstændig information om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, og til hvilke formål de er nødvendige. Vi vil altid fortælle dig tydeligt om de oplysninger, vi indsamler, hvordan og til hvem vi giver dem, og fortælle dig, hvem du skal kontakte, hvis du har nogen bekymringer, spørgsmål eller kommentarer.
Hvis vi er i tvivl om brugen af dine personlige data, vil vi straks tage skridt til at afklare og løse denne tvivl, vi vil besvare alle relaterede spørgsmål fuldt ud og fuldstændigt.
Vi tager alle rimelige skridt for at beskytte brugerdata mod upassende og ukontrolleret brug og for at beskytte dem på en omfattende måde.
Vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse og ødelæggelse af de oplysninger, vi har. Især:
Vi kontrollerer dataindsamling, opbevaring og behandlingsmetoder, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter mod uautoriseret adgang til systemet.
Vi giver kun adgang til personlige oplysninger til de medarbejdere, entreprenører og repræsentanter, der har brug for adgang til dem. Derudover er de kontraktligt forpligtet til at opretholde streng fortrolighed, give os mulighed for at gennemgå og verificere, hvordan de udfører deres pligter, og kan få konsekvenser, hvis de ikke opfylder disse forpligtelser.
Vi overholder alle gældende love og bestemmelser om databeskyttelse og samarbejder med databeskyttelsesmyndigheder og autoriserede retshåndhævende myndigheder. I mangel af databeskyttelsesforskrifter handler vi i overensstemmelse med almindeligt anerkendte databeskyttelsesprincipper, regler for social sameksistens og etableret praksis.
Den præcise metode til beskyttelse af persondata er indeholdt i persondatapolitikken (ODO: sikkerhedspolitik, persondatabeskyttelsesforordning, ledelsesinstruktioner for it-systemer) Af sikkerhedsmæssige årsager skyldes det de her beskrevne rutiner kun under statsligt tilsyn.
Administratoren af dine personlige data er Paweł Kosmider, firmanavn: Paweł Kosmider, NIP: 9721296053, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań, Tlf. 696 402 568 e-mail: zenwire.comsklepgórze@
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6(1)(b) i GDPR. Det er ikke obligatorisk at give dine oplysninger, men det er nødvendigt at tage de nødvendige skridt, før du indgår en kontrakt og udfører den. Vi overfører dine personoplysninger til andre modtagere, som er betroet behandlingen af personoplysninger på vores vegne og til vores fordel. Dine data vil blive overført i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR, hvis den legitime interesse er korrekt udførelse af kontrakter/ordrer. Derudover deler vi dine personoplysninger med andre forretningspartnere. Vi opbevarer personoplysninger indsamlet inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), men de kan overføres til og behandles i et land uden for EØS. Alle overførsler af personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Dine personoplysninger i forbindelse med indgåelse og udførelse af aftalen om gennemførelse af aftalerne vil blive behandlet i gennemførelsesperioden og højst i det tidsrum, der er fastsat i loven, herunder bestemmelserne i civilloven og bogføringsloven, dvs. end 10 år fra udgangen af det kalenderår, hvor den sidste aftale er indgået.
Dine personoplysninger, der behandles til indgåelse og udførelse af fremtidige kontrakter, vil blive behandlet, indtil du gør indsigelse.
Du har ret til: at få adgang til dine personoplysninger og få en kopi af de behandlede personoplysninger, rette forkerte data; anmode om sletning af dine data (retten til at blive glemt) under de omstændigheder, der er nævnt i artikel 17 i GDPR; anmode om begrænsning af databehandling i de tilfælde, der er nævnt i § 18 i RODO, gøre indsigelse mod behandlingen af dine data i de tilfælde, der er nævnt i § 21 i RODO, overførbarhed af de afgivne data, som automatiseret behandling.
Hvis du mener, at dine personoplysninger behandles ulovligt, kan du indgive en klage til tilsynsmyndigheden (Personal Data Protection Office, Stawki Street 2, Warszawa). Hvis du har brug for mere information om databeskyttelse eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os pr. post på vores postadresse.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os via siden, hvor du blev henvist til denne privatlivspolitik. Din kontaktanmodning vil blive videresendt til den relevante udpegede person uden forsinkelse.
Brugeren har altid ret til at give os besked, hvis:
ikke længere ønsker at modtage information eller beskeder fra os i nogen form;
du ønsker at modtage en kopi af dine personlige data, som vi har;
rette, opdatere eller slette dine personlige data fra vores register;
du ønsker at rapportere et brud, misbrug eller misbrug af dine personlige data.
Giv os dit navn og andre oplysninger, så vi kan svare eller reagere på de angivne oplysninger.

 

3 Omfang og formål med indsamling af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for at levere vores tjenester og til bogføring til sådanne formål, nemlig
at afgive en ordre, indgå en kontrakt
, indgive en klage og annullere en kontrakt,
udarbejde en momsfaktura eller til andre formål. kvitteringer.

Vi indsamler, behandler og opbevarer følgende brugerdata:
for- og efternavn,
bopælsadresse,
leveringsadresse (hvis anden end hjemmeadressen),
skatte-id-nummer (NIP),
e-mailadresse (e-mail),
telefonnummer på nummeret (mobil telefon), tråd),
oplysninger om den anvendte browser,
andre personlige data, der frivilligt er givet til os.

At give ovenstående oplysninger er helt frivilligt, men også nødvendigt for fuld levering af tjenester.
Formål med dataindsamling og -behandling eller vores brug:
Direkte markedsføring, arkiveringsformål til reklamekampagner;
overholde forpligtelser i henhold til loven ved at indsamle oplysninger om uønskede aktiviteter;
Vi kan overføre personoplysninger til servere eller datterselskaber uden for dit hjemland, til tredjeparter i andre lande, herunder EØS-lande (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS - Frihandelsområde og Fælles Marked, som også omfatter Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions Frihandel Association EFTA) for disse enheders behandling af personoplysninger på vores vegne i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslove, -praksis og -bestemmelser.
I betragtning af omstændighederne har mange af de lande, hvortil disse personoplysninger overføres, ikke det samme niveau af juridisk beskyttelse af personoplysninger som dit land. For eksempel kan dine personlige data, der er lagret i et andet land, tilgås af domstole, retshåndhævende myndigheder og nationale sikkerhedsmyndigheder i overensstemmelse med det pågældende lands love. I overensstemmelse med lovlige anmodninger om offentliggørelse er vi forpligtet til at kræve, at de, der behandler dine personoplysninger uden for dit land, tager skridt til at beskytte dine data på en passende måde i overensstemmelse med national lovgivning.

 

4 Politik for "cookies".

Vi indsamler automatisk information indeholdt i cookies med det formål at indsamle brugerdata. En cookie er et lille stykke tekst, der sendes til brugerens browser, og som browseren sender tilbage ved efterfølgende besøg på hjemmesiden. De bruges primært til at vedligeholde din session ved at oprette og sende et midlertidigt token, når du logger ind. Vi bruger "session" cookies, som gemmes på brugerens terminal, indtil brugeren logger ud, deaktiverer hjemmesiden eller lukker browseren, og "vedvarende" cookies, som gemmes på brugerens terminal i det tidsrum, der er angivet i cookie-parametrene. eller indtil de slettes af brugeren.
Cookies tilpasser og optimerer hjemmesiden og dens tilbud efter brugernes behov, fx ved at lave statistik over sidevisninger og sikre sikkerheden. Cookies er også nødvendige for at opretholde sessionen, efter du forlader hjemmesiden.
Administratoren behandler oplysningerne i cookies, hver gang den besøgende besøger hjemmesiden til følgende formål:
optimering af brugen af hjemmesiden;
identificere brugere, der i øjeblikket er logget ind;
tilpasse hjemmesidens grafik, muligheder og andet indhold i henhold til brugerens individuelle præferencer;
huske automatisk og manuel udfyldning af ordresedler eller loginoplysninger fra den besøgende;
indsamle og analysere anonym hjemmesidebrugsstatistik i dashboardet og google analytics.
Opret remarketinglister baseret på dine præferencer, adfærd, webstedsbrug og interesser, og indsaml demografiske oplysninger, såsom og gør sådanne oplysninger tilgængelige i AdWords og Facebook-annoncer.
oprette datasegmenter baseret på demografi, interesser og præferencer for de produkter/tjenester, du ser.
at bruge demografiske data og interessedata i Analytics-rapporter.

 

Brugeren kan til enhver tid forhindre og helt slette indsamlingen af cookies via deres browser.
Hvis brugeren forhindrer indsamling af cookies på sin enhed, kan dette forhindre eller forhindre brugen af visse funktioner på hjemmesiden, som brugeren har fulde rettigheder til, men han skal være opmærksom på funktionernes begrænsninger.
En bruger, der ikke ønsker at bruge cookies til det ovenfor beskrevne formål, kan til enhver tid slette dem manuelt. Mere detaljerede instruktioner om, hvordan du fortsætter, kan findes på webstedet for producenten af den browser, som brugeren bruger i øjeblikket.
Mere information om cookies kan findes i hjælpemenuen i hver browser. Eksempler på browsere, der accepterer disse "cookies":
Internet Explorer-cookieindstillinger
Chrome-cookie- indstillinger
Firefox-
cookie-indstillinger Opera Cookie-indstillinger
Safari Cookie-indstillinger
Android cookies
Blackberry
cookies iOS (Safari)
Cookies Windows Phone cookies

5 Rettigheder og forpligtelser

Vi har ret og, i tilfælde, der er fastsat ved lov, den juridiske forpligtelse til at videregive nogle eller alle dine personlige data til myndigheder eller tredjeparter, der fremsætter en sådan anmodning om oplysninger i overensstemmelse med gældende polsk lovgivning.
Brugeren har ret til at få adgang til indholdet af de personlige data, som han har givet, brugeren kan til enhver tid rette og supplere dataene og ret til at anmode om sletning af sine data fra databaserne eller deres behandling uden grund. For at udøve sine rettigheder kan brugeren til enhver tid sende en passende besked til en e-mailadresse eller på anden måde tilbyde/acceptere en sådan anmodning.
Brugerens anmodning om at slette personlige data eller stoppe behandlingen af dem kan føre til, at brugeren ikke fuldt ud kan levere tjenester eller deres alvorlige begrænsning.
Vi er forpligtet til at handle i overensstemmelse med gældende love og sociale normer.
Oplysninger om udenretslig bilæggelse af forbrugertvister. Det kompetente organ, der henvises til i loven om udenretslig behandling af forbrugertvister, er finanskommissæren, hvis internetadresse er: www.rf.gov.pl.

 

6 Grundlæggende sikkerhedsprincipper

Hver bruger skal sørge for sikkerheden af deres egne data og sikkerheden af de enheder, de bruger til at oprette forbindelse til internettet. En sådan enhed skal absolut have et antivirusprogram med en regelmæssigt opdateret database med definitioner, typer og typer af virus, en beskyttet version af browseren i brug og en aktiveret firewall. Brugeren bør kontrollere, at operativsystemet og de programmer, der er installeret på det, har de nyeste og kompatible opdateringer, da angrebene udnytter fejl i den installerede software.
Adgang til data for tjenester, der udbydes på internettet – for eksempel loginoplysninger, adgangskoder, pinkoder, elektroniske certifikater osv. – skal sikres et sted, som ikke kan tilgås af andre og ikke kan hackes fra internettet. De må ikke videregives eller opbevares på enheden i en form, der tillader uautoriseret adgang og læsning.

Vær forsigtig, når du åbner mærkelige vedhæftede filer eller klikker på links i uventede e-mails, såsom fra ukendte afsendere eller i din spam-mappe.
Det anbefales at aktivere anti-phishing-filtre i browseren, det vil sige værktøjer, der kontrollerer, at den viste webside er ægte og ikke bruges til phishing, for eksempel til at efterligne en person eller institution.
Filer bør kun downloades fra pålidelige websteder, tjenester og sider. Vi anbefaler ikke at installere software fra ubekræftede kilder, især fra ukendte udgivere med ubeviste omdømme. Dette gælder også for mobile enheder, såsom smartphones, tablets.
Når du bruger et Wi-Fi-hjemmenetværk, skal adgangskoden indstilles til at være sikker og svær at knække, og den må ikke være et let gættet mønster eller en streng (f.eks. gadenavn, værtsnavn, fødselsdag osv.). Det anbefales også at bruge den højest mulige krypteringsstandard for de Wi-Fi-netværk, der bruges af din enhed, såsom WPA2.

 

 

7 Brug af plugins til sociale medier

Vores hjemmeside indeholder tilføjelser, såkaldte tilføjelser til de sociale netværk facebook.com og Twitter m.fl. De relaterede tjenester leveres af henholdsvis Facebook Inc. og Twitter Inc.
Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Du kan se Facebook-plugins på: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Du kan se Twitter-plugins på https://dev.twitter.com/web/tweet-button
Tilføjelsen sender kun information til tjenesteudbyderen om, hvilke af vores hjemmesider du har brugt og på hvilket tidspunkt. Hvis du er på vores hjemmeside, eller mens du er logget ind på f.eks. din Facebook- eller Twitter-konto, kan tjenesteudbyderen kombinere dine interesser, informationspræferencer og andre oplysninger opnået, for eksempel ved at trykke på knappen "Synes godt om" eller ved at logge ind ud. kommentere eller indtast dit profilnavn i søgninger. Browseren sender også disse oplysninger direkte til tjenesteudbyderen.
Du kan finde mere detaljerede oplysninger om indsamling og brug af Facebook eller Twitter samt privatlivsbeskyttelse på følgende sider:
Databeskyttelse/databeskyttelsesinstruktioner fra Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Databeskyttelse/databeskyttelsesinstruktioner leveret af Twitter: https://twitter.com/privacy
For at undgå at blive logget ind på din valgte Facebook- eller Twitter-brugerkonto på vores websted, skal du logge ud af din konto, før du gennemser vores websteder.

op
Butikken er i visningstilstand
Se den fulde version af siden
Sklep internetowy Shoper.pl